Mầm non

Trẻ được rèn luyện khả năng làm việc bằng trí não với cường độ cao, trí tưởng tượng và trí nhớ tốt. Giúp trẻ thông minh hơn, tập trung hơn, tính toán nhanh hơn, phá vỡ sự lệ thuộc vào các công cụ tính toán hiện đại.

Lứa mầm non từ 2 - 6 tuổi gồm có 6 cấp độ với 6 yêu cầu và nội dung học tập khác nhau, cùng UCmas Sài Gòn tìm hiểu về các cấp độ để hiểu rõ hơn về lớp học phù hợp với con mình nào.

1. Cấp độ KG1A

Đây là cấp độ đầu tiên dành cho lứa tuổi mầm non (từ 4-6 tuổi) của chương trình “Bàn tính và Số học trí tuệ UCMAS”.

*Yêu cầu khóa học:
- Mọi phần tính toán của học sinh đều BẮT BUỘC làm trên bàn tính.
- Học sinh thực hiện chính xác các thao tác cơ bản trên bàn tính, làm quen với tính toán trên bàn tính bằng tay phải.
- Đây là cấp độ vô cùng quan trọng của lứa tuổi mầm non, là nền tảng cho các phần tính toán nâng cao về sau.
*Nội dung khóa học
- Tìm hiểu về bàn tính.
- Nhận biết số trên bàn tính.
- Học về ý nghĩa +/- (với học sinh 4-5 tuổi)
- Cách tính toán trên bàn tính
+ Cộng trừ không công thức (KCT)
+ Học các công thức bạn nhỏ cộng (SF+): 4 công thức (+/- Trong phạm vi hàng đơn vị: dưới 10)

2. Cấp độ KG1B

*Yêu cầu khóa học
- Tiếp tục hướng dẫn học sinh luyện tập trên bàn tính
- Hướng dẫn sử gảy bàn tính bằng tay trái, mở rộng phạm vi +/- sang hàng chục
- Bước đầu làm quen với việc tính toán không dùng đến bàn tính (tính tư duy)
*Nội dung khóa học
- Luyện tập bàn tính
+ Các công thức bạn nhỏ trừ (SF-): 4 công thức
+ Các công thức bạn lớn cộng (BF+): 5 công thức
- Tính tư duy
+ Giới thiệu khái niệm và hình thức tính tư duy
+ Luyện tập tính tư duy, ít nhất là với các phép 1 chữ số 3 dòng (KCT).

3. Cấp độ KG2A

*Yêu cầu khóa học
- Hướng dẫn học sinh luyện tập trên bàn tính bằng tay trái (+/- hàng chục)
- Ôn luyện các công thức +/- đơn vị
- Luyện tư duy
*Nội dung khóa học
- Luyện tập bàn tính
+ Các công thức bạn lớn cộng (BF+): 4 công thức
+ Các công thức gia đình hỗn hợp cộng (MF+): 4 công thức
- Tính tư duy: Luyện tập tính tư duy, ít nhất là với các phép 1 chữ số 3-4 dòng (công thức bạn nhỏ, bạn lớn)

4. Cấp độ KG2B

*Yêu cầu khóa học
Ở cấp độ này, học sinh sẽ hoàn thiện 34 công thức của chương trình U C MAS:
*Nội dung khóa học
- Luyện tập bàn tính
+ Các công thức bạn lớn trừ (BF-): 9 công thức
+ Các công thức gia đình hỗn hợp trừ (MF-): 4 công thức
+ Luyện tập nâng cao với các phép tính 1-2 chữ số.
- Tính tư duy: Luyện tập tính tư duy, ít nhất là với các phép 1 chữ số 3-5 dòng (các công thức tổng hợp).

5. Cấp độ KG3

*Yêu cầu khóa học
Hướng dẫn học sinh làm quen với số có 2 chữ số, cách áp dụng công thức ở hàng đơn vị sang hàng chục.
Hướng dẫn học sinh thực hiện các bài tập luyện thao tác tay bổ trợ giúp thao tác nhanh hơn trên bàn tính.
*Nội dung khóa học
- Luyện tập bàn tính
+ Cộng trừ với 2 chữ số 2 – 3 dòng
+ Nâng cao khả năng tính toán, thao tác trên bàn tính với các bài luyện tập thao tác tay (cộng, trừ liên tiếp)
- Tính tư duy: Luyện tập tính tư duy, ít nhất là với các phép 1 chữ số nhiều dòng.

6. Cấp độ KG4

*Yêu cầu khóa học
Đây là cấp độ cuối cùng của chương trình dành cho lứa tuổi mầm non.
Học hết cấp độ này, học sinh sẽ chuyển thằng lên cấp độ thứ 3 của chương trình dành cho lứa tuổi tiểu học – cấp độ Sơ cấp B.
*Nội dung khóa học
- Giới thiệu Bảng cửu chương
- Luyện tập bàn tính: Cộng trừ với các phép tính 2 chữ số 4-5 dòng
- Tính tư duy: Luyện tập tính tư duy 1-2 chữ số 3 dòng.

Lưu ý:

- Với tất cả các cấp độ học (6 cấp độ Mầm non và 7 cấp độ đầu tiên của lứa tuổi Tiểu học) có thời gian học là 14 buổi, 1 buổi/tuần tại UCMAS SÀI GÒN.
- Riêng 3 cấp độ cuối của lứa tuổi Tiểu học (Nâng cao, Xuất sắc A, Xuất sắc B) thời gian học là 20 tuần (theo chương trình cũ) & 30 tuần (theo chương trình mới). Tùy theo nhu cầu của phụ huynh – học sinh và tình trạng cụ thể.

Register

Hotline